_Merdžani Islama_

_Merdžani Islama_

17.06.2015.

Serijal Ramazanskih savjeta (Ramazanski savjet 1 dio-Izbjegavajte loš govor)

04.06.2015.

Ne otkrivaj svoje grijehe drugima!

01.06.2015.

Mi Allahu dugujemo sve!

Kada nas zadesi nesreća, počinjemo osjećati kao da nam Allah nešto duguje. Allah nam ništa ne duguje. Mi Allahu dugujemo sve. Nouman Ali Khan

01.06.2015.

Odavno je to vrijeme...

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Poslanik s.a.v.s., rekao: „Doći će vrijeme kada vjernik neće moći očuvati svoju vjeru izuzev onoga ko sa svojom vjerom bude išao od brda do brda, sa vrha na vrh, od stijene do stijene. Kada to vrijeme dođe neće se za život zarađivati osim uz srdžbu od Allaha dž.š. (haram zarada). Kada dođe to vrijeme čovjek će zbog svoje žene i djece stradati, a ako ne bude imao ženu i djecu onda će zbog svojih roditelja stradati, a ako ne bude imao roditelja stradat će zbog rođaka svojih ili komšija! Pitaše: Zbog čega će to biti tako o Allahov Poslaniče? Reče: Brukat će ga zbog male opskrbe (siromaštva), pa će se čovjek zbog toga izlagati onome što će ga uništiti!“ (Kitabul-Zuhd el-Kebir, Bejheki, br.446.)

01.06.2015.

Kršćani bi ovo trebali pogledati

31.05.2015.

Ne zaključuj na osnovu naslova već pogledaj da bi razumio/la!

31.05.2015.

Posljedice naših grijeha se mogu odraziti i na naše potomke...

20.05.2015.

Dobrodošli u Poziv Istine...

https://www.facebook.com/pages/Poziv-Istine/1404878716471941

16.05.2015.

Želiš li umrijeti sa takvim profilom???

10.05.2015.

Pitaju te o Sudnjem danu..

10.05.2015.

Spavači su političari, ja nisam spavač!

28.04.2015.

Ljepota na profilnoj slici :D :D

27.04.2015.

Oskudno odjevanje žene je predstavnik bezvrijeđa, pa zašto se sopstvenim rukama, ženo, u bezvrijeđe bacaš??

Islam te čuva ženo pa zašto bježiš od njega, zašto sama sebe ne poštuješ i ne cijeniš? Oskudno oblačenje je predstavnik bezvrijednosti, pa zašto samu sebe u bezvrijeđe bacaš?


”U Americi će ti svaki muškarac dati sto dolara za tvoje tijelo za jednu noć, a za tvoju dušu neće dati ni centa.” (Merlin Monro)

25.04.2015.

Svaki će čovjek na Sudnjem danu krenuti za onim što je volio / obožavao na dunjaluku...

Tirmizi prenosi od Kutejbe, on od Abdul-Aziza bin Muhammeda, on od Alaa bin Abdur-Rahmana, ovaj od njegovog oca, on od Ebu Hurejre, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Allah, dž.š., skupit će ljude na Sudnjem danu na jednom mjestu, a zatim će im On, Gospodar svjetova, reći: ‘’ Neka svaki čovjek krene za onim što je obožavao na dunjaluku.' Onima koji su obožavali križ, ukazat će se križ, onima koji su obožavali kipove, ukazat će se kipovi, vatropoklonicima vatra, i svi će oni krenuti za onim što su obožavali. Ostat će samo vjernici, pa će im Gospodar svjetova reći: 'Zašto i vi niste krenuli s ostalim ljudima?' Oni će reći: 'Utječemo se Allahu od Tebe, utječemo se Allahu od Tebe, Allah je Uzvišeni naš Gospodar. Ostat ćemo ovdje dok ne ugledamo svoga Gospodara', a On je Taj Koji im naređuje i zadržava ih na tom mjestu. Zatim Mu neće čuti glas, pa će se opet pojaviti i reći: 'Zašto i vi niste krenuli s ostalim ljudima?' Oni će reći:'Utječemo se Allahu od Tebe, utječemo se Allahu od Tebe, Allah je naš Gospodar. Ovdje ćemo ostati sve dok ne vidimo našeg Gospodara, a On je Taj Koji im naređuje i zadržava ih na tom mjestu," Ashabi upitaše: 'Allahov Poslaniče, hoćemo li vidjeti našeg Gospodara?' Allahov Poslanik, s.a.v.s., upita ih: 'Osjećate li ikakvu tegobu kada gledate pun Mjesec?' Odgovoriše: 'Ne, Allahov Poslaniče.' Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče: 'Kada Ga u tom trenutku budete gledali, nećete osjećati nikakvu tegobu,' Zatim će prestati čuti Njegov glas, a poslije toga će im se pokazati, i oni će shvatiti da im je On Gospodar. Reći će im: 'Ja sam vaš Gospodar, pa Me slijedite.'

Muslimani će krenuti za Njim, i bit će postavljena sirat-ćuprija, i oni će prolaziti iznad nje poput konjice i govorit će: 'Spasi nas Gospodaru, spasi nas Gospodaru.' Ostat će samo stanovnici vatre, pa će jedna skupina njih biti bačena u vatru, koja će biti upitana: ‘Jesi li se napunila?', a vatra će odgovoriti: 'Ima li još?' Zatim će biti bačena druga skupina, a vatra će biti upitana: ‘Jesi li se napunila ?', pa će odgovoriti: 'Ima li još?' Kada svi uđu u vatru i ne ostane niko a da nije ušao, Milostivi će iznad nje staviti Svoja stopala i primaknuti ih jedno drugom, a vatra će reći: 'Dosta je, dosta je.' Kada Allah, dž.š., uvede stanovnike Dženneta u Džennet i stanovnike vatre u vatru, smrt će biti dovedena u liku ovna na most između Dženneta i vatre, a zatim će glasnik povikati: 'O stanovnici Dženneta', a oni će bojažljivo proviriti. Zatim će glasnik povikati: O stanovnici vatre', a oni će obradovani proviriti nadajući se da je došao neko ko će se zauzimati za njih. Zatim će i jednoj i drugoj skupini biti rečeno: 'Znate šta je ovo?' Oni će reći: 'Znamo, to je smrt koja je bila zadužena da uzme naše duše.' Smrt će zatim biti položena na tlo i bit će zaklana na tom mostu, a zatim će se reći: 'O stanovnici Dženneta, vama je boravak vječni i nikada nećete umrijeti, o stanovnici vatre, vama je boravak vječni i nikada nećete umrijeti."

25.04.2015.

Suzdržavanje danas od grijeha prema Allahu dž.š., bolje je od mučenja u okovima

Zijad, štićenik Ibn Ajjaša, r.a., sjedio je kod svog prijatelja pa mu reče: "O Abdullah!' On mu reče: "Reci šta želiš da kažeš." Reče: "Naše konačno odredište može biti samo ili Džennet ili Vatra." lbn Ajjaš, r.a., reče: "Da, istinu si rekao." On reče: "Pored njih ne postoji drugo mjesto gdje bi ljudi mogli boraviti." Ibn Ajjaš, r.a., reče: "Ne postoji." On reče: "Bojim se za sebe Vatre. Suzdržavanje danas od grijeha prema Allahu, dž.š., bolje je od mučenja u okovima."

25.04.2015.

Vrata između tebe i Allaha dž.š.

Ibrahim bin Džund prenosi da je neki čovjek nagovarao ženu na blud, pa mu ona reče: "Ti si izučavao Kur'an i hadise Allahovog Poslanika, s.a.v.s., ti si učeniji od mene." On joj reče: "Zatvori vrata." Kada ona zatvori vrata, i on joj se približi, ona mu reče: "Ostala su jedna vrata koja nisam zatvorila." On je upita: "Koja vrata?" Ona reče: "Vrata između tebe i Allaha, dž.š." On je ostavi i ne počini s njom blud.

25.04.2015.

Imam Ahmed

Imam Ahmed prenosi od Hejsema, tj. od Ibn Haridža, on od Ismaila bin Ajjaša, ovaj od Abdur-Rahmana bin Adija el-Behranija, on od Jezida bin Mejsere, koji je rekao: "Uzvišeni je Allah rekao: 'O mladiću koji svoje prohtjeve radi Mene ostavljaš, koji se odričeš dunjalučkih užitaka da bi postigao Moje zadovoljstvo, ti si kod Mene ne stepenu nekih Mojih meleka.'"

24.04.2015.

Kako će biti kažnjeni bludnici i bludnice,onaj koji je naučio Kur'an napamet pa prespavljivao namaze, lažci, i kamatari..A žestoka li je i bolna kazna Allaha Uzvišenog..

Snovi su poslanika, a.s., bez sumnje, istina.

Buhari u svom Sahihu bilježi hadis od Semure bin Džunduba, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., običavao upitati svoje ashabe: "Je li ko od vas usnio kakav san?’ Pa bi mu ashabi pripovijedali san koji su tu noć vidjeli. Jednog dana on reče svojim, asbabima: 'Sinoć mi u snu dođoše dvojica ljudi koji me uzeše i rekoše: 'Kreni s nama.' Ja krenuh s njima, te naiđosmo pored nekog čovjeka koji je ležao, a pored njegove glave stajao je drugi koji je u ruci držao ogroman kamen i njim bi smrskavao glavu ovog što leži, i kamen bi se otkotrljao podalje od njih. Ovaj bi otišao da donese kamen, i glava od ovog što leži ponovo bi se vratila u prvobitno stanje. Međutim, ovaj bi mu iznova smrskavao glavu. Ja ih upitah: 'Subhanallah, ko su ova dvojica ljudi?' Oni mi rekoše: 'Kreni dalje, kreni dalje.' Krenusmo dalje i naiđosmo na čovjeka koji je stajao otvorenih usta, a pored njega stajao je drugi čovjek držeći u rukama željeznu kuku. On bi stavljao tu kuku u njegova usta pa bi njom do uha rasporio jednu stranu njegovih usana. Zatim bi zakačio kuku za drugi kraj njegovih usana pa bi ih rasporio kao i prvi kraj usana. Dok raspara drugi kraj usana, prvi bi se ponovo vratio kakav je i bio, ali bi on ponavljao svoj prethodni postupak. Ja rekoh: 'Subhanallah, ko su ova dvojica ljudi?' Oni mi rekoše: 'Kreni dalje, kreni dalje.' Krenusmo dalje i naiđosmo na nešto što je ličilo na peć te začusmo žamor i glasove koji su dolazili iz unutrašnjosti te peći. Kada provirismo kroz njen otvor, ugledasmo muškarce i žene koji su bili potpuno goli. Ispod njih bi buknuo plamen koji bi ih potpuno obuzeo i oni bi počinjali vrištati i urlati od bolova. Upitah ih: 'Ko su ovi ljudi?' Oni rekoše: 'Kreni dalje, kreni dalje. ' Krenusmo dalje i dođosmo do rijeke čija je voda bila crvena poput krvi. U rijeci je plivao neki čovjek. Na obali rijeke bio je drugi čovjek koji je sabrao gomilu kamenja.
Čovjek u rijeci bi malo plivao, a ovaj s kamenjem bi dolazio do njega, otvarao bi mu usta i stavljao bi mu kamen u njih, a ovaj bi ponovo malo plivao, a zatim bi se vraćao kod njega, a on bi mu ponovo stavljao kamen u usta. Ja ih upitah: 'Ko su ova dvojica ljudi?' Oni rekoše: 'Kreni dalje, kreni dalje.' Krenusmo dalje i naiđosmo na čovjeka ružnog izgleda, najružnijeg čovjeka koga možeš vidjeti na ovom svijetu. Kod njega je bila vatra koju je ona raspuhavao i kružio oko nje. Upitah ih: 'Ko je ovaj čovjek? a oni rekoše: 'Kreni dalje, kreni dalje.' Krenusmo dalje i dođosmo do bujne bašče u kojoj je bilo svakovrsnog cvijeća, U bašći je bio čovjek koji je bio tako visok da sam mu jedva mogao vidjeti glavu. Oko čovjeka su bila najkrupnija djeca koju sam ikada vidio. Upitah ih: 'Ko su ovi?', a oni mi rekoše: 'Kreni dalje, kreni dalje.' Krenusmo dalje i dođosmo do drveta od kojeg nisam nikada vidio veće niti ljepše. Njih dvojica mi rekoše: 'Popni se na ovo drvo.' Mi se popesmo, kad u tom drvetu vidjesmo grad koji je bio sagrađen od zlatnih i srebrenih cigli. Dođosmo do kapije grada i zatražismo da nam otvore, i kapija se otvori. Kada uđosmo, vidjesmo ljude čija je polovica bila nešto najljepše što sam vidio, a druga polovica im je bila nešto najružnije što sam vidio. Ova dvojica im rekoše: 'Idite u ovu rijeku.' Ugledah rijeku koja je bila ispred nas, a čija je voda radi brzog toka bila pjenušava i bijela. Oni uđoše u rijeku i kada se vratiše vidjeh da je njihova ružna polovica nestala i postala lijepa. Njih dvojica mi rekoše: 'Ovo je Džennet Adna a ova je građevina tvoj dvorac u Džennetu.' Ja podigoh pogled i ugledah građevinu bijelu poput oblaka. Oni mi rekoše: 'Ovo je tvoj dvorac.' Ja im rekoh: Da vam Allah, dž.š., da svaki bereket, mogu li ući u njega.' Sada ne možeš ući, ali ćeš ući kada dođe vrijeme za to.'

Rekoh im: 'Vidio sam ove noći mnogo čudnih stvari, možete li mi pojasniti to što sam vidio?" Oni rekoše: 'Sada ćemo ti objasniti. Što se tiče čovjeka koga si vidio da mu onaj razmrskava glavu, to je čovjek koji je naučio Kur’an, ali ga je kasnije zapostavio i prespavljivao je propisane namaze. Čovjek koga si vidio da mu onaj raspara usta, nozdrve i oči do zatioka, to je čovjek koji je izmišljao laž koja bi se proširila na sve strane svijeta. Muškarci i žene koje si vidio u građevini sličnoj peći su bludnici i bludnice. Čovjek koji je plivao u rijeci i kome je onaj stavljao kamen u usta je onaj koji je jeo kamatu. Čovjek ružnog izgleda koji je raspuhavao vatru i kružio oko nje je Malik, Čuvar Džehennema. Onaj visoki čovjek koga si vidio u bašči je Ibrahim, a.s., a djeca oko njega su sva djeca koja su umrla u čistoj i neiskvarenoj prirodi.' Neko od prisutnih muslimana upita: 'Allahov Poslaniče, zar i djeca mnogobožaca?" Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovori. ‘ I djeca mnogobožaca.' 'Ljudi koje si vidio da im je jedna polovica lijepa a druga ružna jesu oni koji su činili dobra i loša djela, a koja će im Allah, dž.š., oprostiti."'
24.04.2015.

Istinska hrabrost

Ahmed bin Hanbel, Allah mu se smilovao, veli: "Hrabrost je da ostaviš ono što voliš zbog posljedica kojih se bojiš."

24.04.2015.

Želiš li biti jedan od onih koji će zaslužiti Allahov hlad, na Dan kada drugog hlada neće biti?

U Buharijevom Sahihu bilježi se hadis Ebu Hurejre, r.a, koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

 "Sedam će vrsta ljudi Allah, dž.š., smjestiti u Svoj hlad, kada neće biti drugog hlada osim Njegovog hlada: pravednog vladara, mladića koji je odrastao u pokornosti Allah u, dž.š, čovjeka čije je srce vezano za džamiju, dvojicu koji su se zavoljeli u ime Allaha, dž.š, radi Njega se sastajali i rastajali, čovjeka koga je lijepa i ugledna žena pozvala da učini s njom blud, a on odbio rekavši: 'Ja se bojim Aliaha, dž.š', čovjeka koji je udjeljivao milostinju tako tajno da njegova ljevica nije znala šta daje desnica, i čovjeka koji je u osami spomenuo Allaha, dž.š., pa su mu se zbog toga oči orosile suzama."

23.04.2015.

Arapski pjesnik

 "Ako čezneš za onim koga voliš, a nisi ponizan prema njemu, onda se poselami s ljubavlju svojom.

  Budi ponizan pred onim koga voliš da bi ponos stekao
    koliko li je samo onih koji su ponos poniznošću stekli."

22.04.2015.

Vjerodostojan hadis

Ebu Hurejre, r.a., priča da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: 
"Vjernik ne smije dozvoliti da bude ugrižen dva puta iz iste rupe."

22.04.2015.

A to je teško osim bogobojaznom!

22.04.2015.

Allahova dobrota vjernicima

14.04.2015.

Zdravstvene koristi od brade

14.04.2015.

Gibet online-od meleka ne možeš sakriti svoj identitet

14.04.2015.

Traženje savršenstva pri odabiru bračnog druga

07.04.2015.

Zar će imati šta od slatkog života koji su provodili?

07.04.2015.

Vrijedno svake sekunde gledanja

07.04.2015.

Status žene u Islamu


Noviji postovi | Stariji postovi