_Merdžani Islama_ 2015/12/04

_Merdžani Islama_

04.12.2015.

Skrivaš se od ljudi ali Allah sve vidi!

04.12.2015.

Smjernice kako naučiti Kur'an napamet

http://zeman.ba/ 
Ovaj portal je isključivo namjenjen za razumijevanje Kur'ana i učenja Kur'ana napamet.  Možete ih naći i na fb-u,pa bujrum ko ima namjeru da uči Kur'an napamet tu će pronaći nekoliko glavnih  smjernica kako si olakšati put ka tome,  uz Allahovu pomoć  prije svega :)

https://www.facebook.com/vrijemezeman/

04.12.2015.

Allah je tvoj i moj zaštitnik!