Može se u životu uživati i mimo razvrata,alkohola i drugih loših poroka! - _Merdžani Islama_

_Merdžani Islama_

01.11.2015.

Može se u životu uživati i mimo razvrata,alkohola i drugih loših poroka!