Muževa nemarnost prema svojoj porodici nakon ženidbe - _Merdžani Islama_

_Merdžani Islama_

01.11.2015.

Muževa nemarnost prema svojoj porodici nakon ženidbe

Nakon sklapanja braka i učvršćivanja emotivne veze među supružnicima, žena ima želju da ojača vezu između muža i njene porodice.  Ona se trudi da ih on posjećuje, i da to bude u kratkim vremenskim razmacima, kako ne bi odsustvovali od njih dugo vremena. Međutim, posjete njegovoj porodici i nisu toliko kontinuirane, već kad se ukaže prilika  za to, a ponekada je teško naći takvu priliku. 

Ona ne obraća pažnju na porodicu njenog muža u onolikoj mjeri koliko je brižna za svoju porodicu, a ponekada je to i ne košta velikog truda, kao npr. može da ih nazove, da upita za njihovo stanje, i neće škoditi ako ugrabi priliku  kada je njen muž u kući tako da i on može sa njima razgovarati. To su veoma jednostavne stvari, međutim neke ih se žene uopće ne pridržavaju,  zbog nepostojanja poticaja kao što je ljubav i naklonost. Možda je ta naklonost između nje i porodice njenog muža iščezla,  možda oni nisu zadovoljni njenom ličnošću,  a ona je sa tim upoznata,  ili postoje neki problemi među njima nad kojima nije okrenuta stranica zaborava.  Sve ovo motiviše pojedine žene da nagovaraju svoje muževe na prekid odnosa sa njihovim porodicama i odvajanje od njih,  pokušavajući na sve moguće načine da unesu mržnju  među njih,  uveličavajući njihove pogreške. Jedna stara žena mi je pričala,  kroz suze,  da nije vidjela svog sina uopće već pet godina,  iako on stanuje u obližnjem gradu, sve zbog nesporazuma  između nje i njene snahe,  što je dovelo do prekidanja njihovih odnosa.  Svaka žena treba da se nada nagradi od Allaha ukoliko bude pazila na ove odnose, a posebno jer su u pitanju rodbinske veze.

Neka pomisli kako bi se ona osjećala da i njena djeca nju napuste onako kako je njen muž napustio  svoju porodicu.  A, naravno,  ovo ima i velike uticaje na očuvanje ljubavi i naklonosti između nje i njenog muža.  Suprug treba uvijek da ima na umu hadis Allahovog Poslanika,  sallallahu alejhi ve sellem,  koji prenosi Ebu Hurejre,  pa kaže:  ''Allahovom Poslaniku,  sallallahu alejhi ve sellem,  došao je jedan čovjek i upitao ga:  'Allahov Poslaniče, ko je najpreči za moje lijepo druženje i ponašanje prema njemu?'  Alejhisselam reče:  'Tvoja majka.'  Čovjek tada reče:  'Ko poslije nje?'  'Tvoja majka',  odgovori on.  'Ko poslije nje?',  opet upita čovjek.  'Tvoja majka', ponovo odgovori Alejhisselam.  Čovjek ponovo upita:  'Ko poslije nje?'  Alejhisselam tada reče:  'Tvoj otac!''

 

Autor: Dr. Ummu Sufjan

Izvor:  ''Problemi iz intimnog života supružnika''