_Merdžani Islama_ 2015/11

_Merdžani Islama_

15.11.2015.

Najljepši ezani na svijetu!

15.11.2015.

Veliki i mali ljudi

Veliki ljudi su sigurni i oslobođeni tjeskobe, dok su slabići,ljudi uskih pogleda,  pretežno napeti i tjeskobni.(Konfučije)

15.11.2015.

Nasmij se i kada si poražen

Jedan perzijanski mudrac je rekao: ''Nikada se nisam žalio na vrijeme niti na odredbu s nebesa, osim jedanput, kad su mi noge bile toliko izranjavane da nisam mogao obući cipele pa sam ušao u džamiju u Kufi i vidio sam čovjeka bez obje noge. Tad sam iskreno zahvalio Allahu na Njegovim blagodatima."

Šekspir je rekao: ''Bolje ti je da svoj životni put krčiš osmijehom, nego da ga krčiš sabljom."

"Nije hrabrost u nepostojanju osjećaja straha, već je hrabrost u pobjeđivanju tog osjećaja.''

"Mi volimo prošlost, jer je prošla, a kad bi se vratila, mrzili bi je."

"Najteže je donijeti odluku."

"Kad ne znaš kuda ćeš, u tom slučaju, kojim god putem kreneš odvest će te do cilja."

13.11.2015.

Jednom ranjena duša do smrti je takva, vremenom samo nauči da živi s tim!

Čuvaj se ljudske zvijeri!  Ugrižena duša teško živi, teško diše! 

13.11.2015.

Kradljivci ljudskih snova

Mnogi od nas su se uvjerili da postoje ljudi koji nas, navodno zato što nam žele dobro, pokušavaju ubijediti u ispraznost naših snova  i maštanja, koji nam govore kako smo zapravo ludi, jer želimo ostvariti ono što se njima čini nemogučim i neostvarivim. Savjetuju nas da se na vrijeme okanimo ćorava posla, jer će nas ljudi ismijavati  i zbijati s nama neslane šale. Ako i ti imaš takvih ''prijatelja'' znaj da ti oni ne žele dobro  i da te zapravo žele prizemljiti  i spustiti na svoj nivo i ništa više. 

Takve ljude Mont Roberts(Monty Roberts) naziva "kradljivcima snova" zato im ne pridaji nikakvu pažnju.  Naime, kada je Roberts bio učenik, njegov nastavnik je na jednom času podijelio svim učenicima po list papira i tražio da svaki od njih napiše šta bi želio biti, odnosno šta bi želio imati kada poraste. Roberts je napisao da želi posjedovati veliko imanje na kojem bi uzgajao  i uvježbavao stotine rasnih, trkačih konja. Kad je to učitelj pročitao, bez imalo oklijevanja dao mu je ocjenu "vrlo loše". Obrazložio je to uvjerenjem da je cilj o kojem učenik mašta  nedostižan i daleko od stvarnosti.  Jer, siromašni dječak, kakav je bio Roberts, teško može sakupiti toliki novac koji mu je potreban da bi kupio veliko imanje i rasne konje te da bi mogao  platiti sve radnike i trenere  koje bi morao zaposliti na tom imanju. Zbog svega toga učitelj je pružio priliku Robertsu da ponovo napiše svoju realnu želju i popravi ocjenu na što mu je Roberts odgovorio:
''Gospodine učitelju, zadržite Vi za sebe ocjenu koju ste mi dali, a ja ću za sebe zadržati svoje snove.''

Danas, taj isti Mont Roberts posjeduje ogromno imanje u Kaliforniji na kojem uzgaja stotine rasnih konja i plaća desetine trenera koji ih obučavaju. Zašto? SSamo zato što nikome nije dozvolio da mu ukrade snove,

13.11.2015.

Cijeni se da bi te drugi cijenili!

Ko sam sebe ne cijeni drugi mu rade što hoće. Cijeniti sebe i biti umišljen su dvije različite stvari. Cijeni sebe, znaj svoju vrijednost da ne bi bio hladnokrvno iskorišten od ljudi sa santom leda u grudima!

04.11.2015.

Stvaranje čovjeka i njegova nafaka!

04.11.2015.

Meleki i Ademovo potomstvo

Ibn Kajjim, rahimehullah, kaže:

“Meleki su zaduženi za čovjeka od samog početka njegovog postojanja. Nadziru proces njegovog stvaranja i razvoja iz etape u etapu, sve do rođenja. Zatim zapisuju njegovu nafaku, djela, edžel, sreću, tugu, i ostale neophodne potrebe u svakom njegovom stanju. Zapisuju njegove riječi i djela, i čuvaju ga u životu, uzimaju mu dušu u času smrti i dovode je pred Njegovog Stvoritelja. Zaduženi su izvršenje nagrade ili kazne u berzehu i nakon proživljenja. Upravljaju sredstvima nagrade i kazne, učvršćuju ga na putu istine Allahovom dozvolom. Podučavaju ga onim što mu koristi, učestvuju zajedno s njim u borbi protiv neprijatelja, štite ga i brane na ovom i na drugom svijetu. U snu mu donose ono od čega strahuje da bi ga time upozorili, kao i ono što mu je drago kako bi njegovo srce postalo čvrsto, postojano i zahvalno. Podstiču ga na dobro, a odvraćaju od zla i upozoravaju ga na njega. Oni su njegovi štićenici, pomagači, učitelji, savjetnici, pozivači, oni koji traže oprosta za njega. Dove za njega sve dok je u pokornosti svome Gospodaru i dok ljude podučava dobru. Donose mu u snu radosne vijesti o njegovim počastima kod Allaha, na samrti i danu proživljenja. Podstiču ga na skroman život na dunjaluku i omiljavaju mu ahiret. Podsjećaju ga kada zaboravi, smiruju ga kad se uznemiri i podstiču ga na ibadet kada se ulijeni. I oni su ti koji se trude za njegovu dunjalučku i ahiretsku korist. Oni su Allahovi izaslanici pri stvaranju i naredbi, i posrednici između Njega i Njegovih robova. Uzvišeni Allah putem njih šalje objave na različite strane svijeta, i Njegovom naredbom Njemu se vraćaju. Jednostavno, nebesa su svojom brojnošću upotpunili tako da nema mjesta ni koliko širine četiri prsta, a da ne stoji melek, koji čini sedždu ili ruku’. Svakog dana sedamedeset hiljada njih uđe u kuću nazvanu Bejtul-Ma’mur (kuća koja se nalazi na zemaljskom nebu iznad Kjabe), i ne vraćaju se Njemu sve dok u potpunosti ne izvrše ono što im je naređeno.”

(lgasetu-lihfan, 2/130)

Izvor: “Oaza imana – Vjerovanje u meleke”

Autor: Ibn Kajjim El-Dževzijje


http://zeman.ba/

04.11.2015.

Spoznaja Allaha i robovanje samo Njemu

Ibn Kajjim, rahimehullah, kaže:

“Spoznaja Allahovog jedinstva nije dovoljna sama ро sebi, već mora biti praćena robovanjem Njemu, Jedinom, i u tom robovanju ništa Mu se ne smije pripisati. Spoznaja Uzvišenog Allaha postiže se putem Njegovih najljepših imena i svojstava i kroz Njegova djela i propise, ра mu se stoga robuje onako kako је On to odredio.”

(“Miftahud-dari es-seadeh”, 535)

Uzvišeni Allah kaže:

“Allah је sedam nebesa i isto toliko zemalja stvorio; Njegovo naređenje na sve se njih odnosi, а nek znate da је Allah kadar sve i da Allah znanjem Svojim sve obuhvata!”

(Et-Talak, 12)

“Uzvišeni Allah nas је obavijestio da је On Тај Koji је stvorio nebesa i Zemlju i sve što је između njih da bi Njegovi robovi spoznali da је On Sveznajući i Svemogući. Ova spoznaja је i suština istinskog robovanja koje se traži od robova.”

Uzvišeni Allah kaže:

“Znaj da nema boga osim Allaha! Traži oprosta za svoje grijehe i za vjernike i za vjernice! Allah zna kud se krećete i gdje boravite.”

(Muhammed, 19)

“Znanje о Allahovoj Jednoći i da nema drugog boga osim Njega se samo ро sebi traži, iako ono nije samo dovoljno, već је neophodno da se uz to robuje Jedinome, Koji sudruga nema. Ove dvije stvari se traže samo ро sebi: da se Gospodar uzvišeni spoznaje putem svojih imena, svojstava, djela i propisa, i da se obožava prema onome što one nalazu i zahtijevaju, kao sto se ibadet Njemu traži sam ро sebi, isto se odnosi na znanje i spoznaju о Njemu.”

(“Miftahud-dari es-se’adeh”, 1/554)

Izvor: “Oaza imana – Vjerovanje u Allaha”

Autor: Ibn Kajjim El-Dževzijje

http://zeman.ba/

02.11.2015.

Predvodnici meleka

Ibn Kajjim rahimehullah, veli:

“Meleki imaju svoja tri predvodnika, a oni su: Džibril, Mikail i Israfil.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio je dovu:

“Allahu, Gospodaru Džibrila, Mikaila i Israfila. Stvoritelju nebesa i Zemlje, Poznavaoče skrivenog i vidljivog. Ti sudiš među Svojim robovima u onome u čemu se oni razilaze. Uputi me na ono što je istina u onome u čemu se oni razilaze, s Tvojom dozvolom. Doista, Ti upućuješ onoga koga hoćeš na pravi put.”

(Muslim, 770; Tirmizi, 3420; “lgasetul-ihfan”, 2-127)

Tumačeći ovaj hadis nadalje veli:

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nastojao se približiti Allahu putem Njegovog rububijjeta – vlasti uopćeno, i posebne vlasti nad ova tri meleka koji su zaduženi za život. Džibril, a. s. , zadužen je za dostavljanje objave koja u sebi sadrži život za srca i duše. Mikail je zadužen za kišu koja uzrokuje život na zemlji ljudima, životinjama i biljkama. A Israfil je zadužen za puhanje u rog koji će označiti početak života nakon proživljenja. Njegov Poslanik zamolio Ga je Njegovom vlašću nad ovom trojicom meleka da ga uputi na ono. Što je istina u čemu su se ljudi razišli i zato što je koristan život onoga za šta su oni zaduženi.”

(“lgasetul-ihfan”, 2-127)

Izvor: “Oaza imana – Vjerovanje u meleke”

Autor: Ibn Kajjim El-Dževzijje

01.11.2015.

Može se u životu uživati i mimo razvrata,alkohola i drugih loših poroka!

01.11.2015.

Zanimljivo!

01.11.2015.

Muževa nemarnost prema svojoj porodici nakon ženidbe

Nakon sklapanja braka i učvršćivanja emotivne veze među supružnicima, žena ima želju da ojača vezu između muža i njene porodice.  Ona se trudi da ih on posjećuje, i da to bude u kratkim vremenskim razmacima, kako ne bi odsustvovali od njih dugo vremena. Međutim, posjete njegovoj porodici i nisu toliko kontinuirane, već kad se ukaže prilika  za to, a ponekada je teško naći takvu priliku. 

Ona ne obraća pažnju na porodicu njenog muža u onolikoj mjeri koliko je brižna za svoju porodicu, a ponekada je to i ne košta velikog truda, kao npr. može da ih nazove, da upita za njihovo stanje, i neće škoditi ako ugrabi priliku  kada je njen muž u kući tako da i on može sa njima razgovarati. To su veoma jednostavne stvari, međutim neke ih se žene uopće ne pridržavaju,  zbog nepostojanja poticaja kao što je ljubav i naklonost. Možda je ta naklonost između nje i porodice njenog muža iščezla,  možda oni nisu zadovoljni njenom ličnošću,  a ona je sa tim upoznata,  ili postoje neki problemi među njima nad kojima nije okrenuta stranica zaborava.  Sve ovo motiviše pojedine žene da nagovaraju svoje muževe na prekid odnosa sa njihovim porodicama i odvajanje od njih,  pokušavajući na sve moguće načine da unesu mržnju  među njih,  uveličavajući njihove pogreške. Jedna stara žena mi je pričala,  kroz suze,  da nije vidjela svog sina uopće već pet godina,  iako on stanuje u obližnjem gradu, sve zbog nesporazuma  između nje i njene snahe,  što je dovelo do prekidanja njihovih odnosa.  Svaka žena treba da se nada nagradi od Allaha ukoliko bude pazila na ove odnose, a posebno jer su u pitanju rodbinske veze.

Neka pomisli kako bi se ona osjećala da i njena djeca nju napuste onako kako je njen muž napustio  svoju porodicu.  A, naravno,  ovo ima i velike uticaje na očuvanje ljubavi i naklonosti između nje i njenog muža.  Suprug treba uvijek da ima na umu hadis Allahovog Poslanika,  sallallahu alejhi ve sellem,  koji prenosi Ebu Hurejre,  pa kaže:  ''Allahovom Poslaniku,  sallallahu alejhi ve sellem,  došao je jedan čovjek i upitao ga:  'Allahov Poslaniče, ko je najpreči za moje lijepo druženje i ponašanje prema njemu?'  Alejhisselam reče:  'Tvoja majka.'  Čovjek tada reče:  'Ko poslije nje?'  'Tvoja majka',  odgovori on.  'Ko poslije nje?',  opet upita čovjek.  'Tvoja majka', ponovo odgovori Alejhisselam.  Čovjek ponovo upita:  'Ko poslije nje?'  Alejhisselam tada reče:  'Tvoj otac!''

 

Autor: Dr. Ummu Sufjan

Izvor:  ''Problemi iz intimnog života supružnika''

01.11.2015.

Kontradiktornost među supružnicima

Uzajamno poštivanje jedan je od osnovnih temelja potrebnih za uspjeh bračne zajednice, a to se iskazuje u međusobnim odnosima i zajedničkim dogovorima u njihovom životu. Ovaj sklad pomute greške pojedinih supružnika ,kao što je kontradiktornost jednog od njih, između njegovih riječi i djela, što uzrokuje ljutnju i nezadovoljstvo njegovog bračnog druga.

-Muž odbija da izlazi sa svojom ženom naveče,  opravdavajući se da želi rano da legne, a ne prođe dugo-on izađe sa svojim društvom i ne vrati se do poslije ponoći.

-Drugi opet odbija odlazak na izlet sa svojom porodicom,  zbog,  kako kaže, velike udaljenosti ili uštede vremena, dok kad su u pitanju njegovi prijatelji, čim mu se ukaže prilika za to odlazi sa njima, na velike udaljenosti i dugo vremena.

-Muž kori ženu za duge telefonske razgovore dok i on u isto  vrijeme radi.

-Odbija da, na ženin zahtjev, kupi neke stvari zbog visoke cijene, međutim, to mu ne predstavlja problem pri kupovini njegovih posebnih luksuznih stvari.

Također i žena ponekad čini ovakve oprečnosti:

-Stalno gunđa zbog gostiju koji dolaze njenom mužu,  iz razloga što je umorna i iscrpljena, dok pri posjetama svojih prijateljica ne osjeća ni najmanji tračak umora.

-Ponekad odbija da se odazove pozivu njegove obitelji zbog nekog od razloga, ali na poziv njenih bližnjih odaziva se brzo,pa čak i u istom danu.

-Odbija da je njen muž opominje na greške pred njenom porodicom, dok istu stvar ona čini u prisustvu njegove obitelji.

Zbog ovakvih kontradiktornosti i inata među supružnicima, nastaju problemi sa obe strane. Svako od njih prati greške drugog, kako bi raspravljao o njima ili sumnjao  u iskrenost svog partnera.  Ovako se nastavlja lanac svakodnevnih prepirki i svađa, čiji se ishod baš ne bi mogao pohvaliti, kao što je na samom početku kiptenje gnjevom, gubitak poštovanja, brojanje grešaka i stalno podsjećanje na njih.

 

Autor: Dr. Ummu Sufjan

Izvor: ''Problemi iz intimnog života supružnika''